TST100
سنسور دما IP65 با محدوده اندازه گیری 40- تا 85+
TST103
سنسور دما دیجیتال با رابط 1wire جهت نظارت و کنترل دما با محدوده اندازه گیری 40- تا 85+
TSH206
سنسور دما و رطوبت دیجیتال قابل نصب در رک، دیوار و سقف با رابط 1Wire
TST200
ترنسمیتر Pt100 برای نظارت دقیق دما در بین 200- تا 850+ درجه سانتیگراد.
TST300
سنسور دما با دقت بالا و رابط RS-485
TSH300
سنسور دما و رطوبت RS-485، خروجی دیجیتال کاملا کالیبراسیون با کیفیت بالا